ASUS ROG GL753VE - Цифрова клавиатура

background image

Цифрова клавиатура

Избрани модели на Notebook PC разполагат с цифрова клавиатура.

Можете да използвате тази клавиатура за въвеждане на цифри или

като стрелки.

Натиснете

, за да превключите между

използване на клавиатурата за цифри или като стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на цифровата клавиатура може да се различава

по модел или територия, но начинът на употреба остава същият.

ROG клавиш

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете клавиш ROG, за да отворите приложението

Gaming Center (Геймърски център) на Вашия Notebook PC.

background image

40

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC