ASUS ROG GL753VE - Windows® 10 клавиши

background image

Windows® 10 клавиши

Има два специални Windows® клавиша на клавиатурата на Вашия

Notebook PC, които се използват както следва:

Стартира меню Start (Старт)

Показва падащото меню

*

само за определени модели

background image

38

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC