ASUS ROG GL753VE - Използване на тъчпада

background image

Използване на тъчпада

background image

30

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Жестове с един пръст

Натискане/Двойно натискане

Натиснете приложение, за да го изберете.

Натиснете два пъти върху приложение, за да го заредите.

Плъзгане и пускане

Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст

без да го повдигате от тъчпада. За да пуснете елемент на друго място,

повдигнете пръста си от тъчпада.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

31

Натискане на ляв бутон

Натискане на десен бутон

Щракнете върху

приложение, за да го

изберете.

Щракнете два пъти върху

приложение, за да го

заредите.

Натиснете този бутон, за да

отворите менюто, показвано с

десния бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Областите в рамките на пунктираната линия
представляват местата на левия и десния бутон на тъчпада.

Натиснете

Натиснете тъчпада с два пръста, за да симулирате функцията при

натискане на десния бутон на мишка.

Жестове с два пръста

background image

32

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Превъртане с два пръста

(нагоре/надолу)

Превъртане с два пръста

(наляво/надясно)

Плъзнете два пръста, за да

превъртате нагоре или надолу.

Плъзнете два пръста, за да

превъртате наляво или надясно.

Намаляване

Увеличаване

Съберете два пръста върху
тъчпада.

Раздалечете два пръста върху
тъчпада.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

33

Плъзгане и пускане

Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. Като

използвате друг пръст, плъзнете върху тъчпада, за да плъзнете

елемента. Повдигнете пръста си от бутона, за да пуснете елемента.

Жестове с три пръста

Натиснете

Натиснете тъчпада с три пръста, за да изведете Cortana.

background image

34

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Плъзгане наляво/плъзгане надясно

Ако отворите множество приложения, плъзнете с три пръста

наляво или надясно, за да превключите между тези приложения.

Плъзгане нагоре

Плъзгане надолу

Плъзнете нагоре, за да видите

общ преглед на всички

приложения, отворени в

момента.

Плъзнете надолу, за да отворите

работния плот.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

35

Жестове с четири пръста

Натискане

Натиснете тъчпада с четири пръста, за да отворите Action Center.

Персонализиране на тъчпада

1. Стартирайте All settings (Всички настройки) от Action Center.

2. Изберете

Devices (Устройства), след което изберете Mouse &

touchpad (Мишка и тъчпад).

3.

Регулиране на настройки според предпочитанията Ви.

background image

36

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Функционални клавиши

Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC

могат да активират следните команди: