ASUS ROG GL753VE - Инсталиране на твърдия диск

background image

Инсталиране на твърдия диск

Вижте следните стъпки, ако е необходимо да замените твърдия диск

на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Купувайте твърди дискове за този Notebook PC само от

оторизирани търговски представители, за да подсигурите максимална

съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да

отстраните капака на твърдия диск.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Външният вид на долната страна на Notebook PC може да се

различава според модела, но инсталирането на твърд диск е

едно и също.

Препоръчва се да смените твърдия диск в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

83

А.

Отстранете капака на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Отстраняване

на капака на отделението в това електронно ръководство.

Б.

Отстранете болтовете, които придържат кутията на твърдия

диск към отделението

В.

(като опция) Ако в момента на Вашия Notebook PC има

инсталиран HDD, изключете HDD кутията от HDD порта, както

е показано на илюстрацията по-долу.

Кутия на твърдия диск

background image

84

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Г.

(Като опция) Ако към HDD кутия има прикрепен HDD, вижте

следните стъпки относно премахване на стария HDD:

1.

Отстранете всички болтове отстрани на HDD кутията.

2.

Отстранете HDD кутията от стария HDD, след което

поставете стария HDD върху равна и суха повърхност

с PCB (Printed Circuit Board) нагоре, както е показано на

илюстрацията по-долу.

стар HDD

Кутия на

твърдия диск

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

85

Д.

Поставете новия твърд диск в кутията на твърдия диск, както

е показано по-долу. Уверете се, че конекторите на портовете

на Вашия твърд диск не са блокирани от някоя част на кутията

н атвърдия диск.

Е.

Прикрепете и затегнете болтовете, които отстранихте по-рано

нов HDD

Кутия на твърдия диск

background image

86

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Ж.

Поставете обратно кутията на твърдия диск в отделението,

като конекторът за твърд диск трябва да е подравнен с HDD

порта на Notebook PC. Натиснете кутията на твърдия диск,

докато не се свърже с Notebook PC.

З.

Прикрепете кутията за твърдия диск с болтовете, които

отстранихте по-рано.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

87