ASUS ROG GL753VE - Инсталиране на M.2 карта

background image

Инсталиране на M.2 карта

Вижте следните стъпки, когато инсталирате съвместима M.2 карта

във Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Купувайте своята M.2 карта само от оторизирани търговски

представители за този Notebook PC, за да подсигурите максимална

съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да
отстраните капака на твърдия диск.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Външният вид на долната страна на Notebook PC и M.2 картата

може да се различава според модела, но инсталирането е едно и

също.

Препоръчва се да инсталирате M.2 карта в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

Гнездото M.2 2280 поддържа и PCIe (NVMe) SSD, и SATA SSD.

background image

88

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

А.

Отстранете капака на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Отстраняване

на капака на отделението в това електронно ръководство.

Б.

Подравнете и поставете M.2 карта в гнездото за картов модул.

В.

Закрепет M.2 картата на място с помощта на включения болт.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

89