ASUS ROG GL753VE - Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул

background image

Инталиране на RAM (Random Access Memory)

модул

Надградете капацитета на паметта на Вашия Notebook PC като

инсталирате RAM модул в отделението за памет. Следните стъпки

ще Ви покажат как да инсталирате RAM модул във Вашия Notebook

PC:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да

отстраните капака на твърдия диск.

ВАЖНО! Посетете оторизиран сервиз или доставчика си, за да

получите информация относно увеличаване на паметта на Вашия

Notebook PC. Купувайте допълнителни модули за този Notebook PC

само от оторизирани търговски представители, за да сте сигурни, че

те са съвместими и надеждни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на RAM

модула може да се различава според модела, но инсталирането

на RAM модул е едно и също.

Препоръчва се да инсталирате RAM модул в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

81

А.

Отстранете капака на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Отстраняване

на капака на отделението в това електронно ръководство.

Б.

Подравнете и поставете RAM модул в гнездото за RAM модул.

В.

Натиснете надолу RAM модула докато не щракне на място

30o ъгъл

жлебове

background image

82

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC