ASUS ROG GL753VE - Опростена декларация за съответствие на ЕС

background image

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е

в съответствие със съществените изисквания и другите приложими

постановления на свързаната Директива 1999/5/EC. Пълният текст на ЕС

декларация за съвместимост е достъпен на адрес

https://www.asus.com/support/.

Това устройство може да се управлява от държавите, посочени по-долу: