ASUS ROG GL753VE - Предупреждение за CE маркировка

background image

Предупреждение за CE маркировка

Устройството отговаря на изискванията на директивата за радио- и

телекомуникационно оборудване 1999/5/EC (заменена през 2017 г. от RED

2014/53/ЕС), директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/

EC (заменена през м. април 2016 г. от 2014/30/EU) и директивата за ниско

напрежение 2006/95/EC (заменена през м. април 2016 г. от 2014/35/ЕС),

издадена от Комисията на Европейската общност.

Държави, в които се продава устройството:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

106

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Ограничени безжични честотни ленти във

Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти.

Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия

случай е:

10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz

ЗАБЕЛЕЖКА: 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната

лента 2446.6 MHz - 2483.5 MHz.

Има малко възможности за употреба на открито: В частна собственост

или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на

предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с

максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2446.5–2483.5

MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост.

За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz:

Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW

Максималната разрешена мощност на открито е 10mW