ASUS ROG GL753VE - ASUS рециклиране / Обратно приемане

background image

ASUS рециклиране / Обратно приемане

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се

основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за

опазване на околната среда.

Вярваме в предоставянето на решения на Вас,

за да можете да рециклирате нашите продукти, батерии и други компоненти,

както и опаковъчните материали. Посетете http://csr.asus.com/english/

Takeback.htm, за да видите подробна информация за рециклирането в друг

регион.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR