ASUS ROG GL753VE - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и

споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с

помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Airplane mode (Самолетен режим) забранява тази функция.

Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим) е изключен преди

да разрешите Wi-Fi връзката.

Wi-Fi свързване

Свържете своя Notebook PC към Wi-Fi мрежа като следвате стъпките

по-долу:

1.

Изберете иконата

в лентата на задачите.

2.

Изберете иконата

, за да разрешите Wi-Fi.

3.

Изберете си точка за достъп от списъка с

налични Wi-Fi връзки.

4. Изберете

Connect (Свързване), за да стартирате

мрежовата връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени

да въведете ключ за сигурност за разрешаване

на Wi-Fi връзката.

background image

58

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC