ASUS ROG GL753VE - Снимки

background image

Снимки

Можете да плъзгате и пускате приложения в тези горещи точки, за

да ги прилепите на място.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

53

Използване на Snap (Прилепване)

1.

Заредете приложението, което искате да

прилепите.

2.

Плъзнете лентата на задачите на Вашето

приложение и пуснете приложението до ръба

на екрана, за да го прилепите.

3.

Заредете друго приложение, за да повторите

стъпките по-горе.

1.

Заредете приложението, което искате да

прилепите.

2.

Натиснете и задръжте клавиша

, след

което използвайте клавишите за прилепване

към приложението.

3.

Заредете друго приложение, за да повторите

стъпките по-горе.

background image

54

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC