ASUS ROG GL753VE - Достъп до BIOS

background image

Достъп до BIOS

Влезте в настройките BIOS като използвате някои от следните

методи:

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

67

Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете

по време

на POST.

Стартирайте меню Старт и изберете Settings (Настройки)

> Update & security (Актуализазция и защита) >

Recovery (Възстановяване), след което изберете Restart

now (Рестартиране сега) под Разширено стартиране.

Когато влезете в екрана Разширено стартиране, изберете

Troubleshoot (Отстраняване на неизправности) > Advanced

options (Разширени опции) > UEFI Firmware Settings

(Настройки на фърмуер UEFI) > Restart (Рестартиране).