ASUS ROG GL753VE - Дясна страна

background image

Дясна страна

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0.

USB 2,0 порт

USB (Универсална серийна шина) порта е съвместим с USB

2.0 или USB 1.1 устройства като например клавиатури,

посочващи устройства, флаш устройства, външни твърди

дискове, високоговорители, камери и принтери.

Оптично устройство (само за определени модели)

Оптичното устройство на Вашия Notebook PC може да

поддържа няколко дискови формата, като например CD,

DVD, записани дискове и презаписваеми дискове.

Бутон за отваряне на оптичното устройство

Натиснете този бутон, за да се извади тавата на оптичното

дисково устройство.

background image

22

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Отвор за ръчно отваряне на оптичното устройство

Отворът за ръчно изваждане се използва за изваждане на

тавата, когато бутонът за отваряне не функционира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се

използва само когато бутонът за отваряне не функционира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на оптичното устройство в това ръководство.

Гнездо за Kensington® заключване

Гнездото за Kensington® заключване Ви дава възможност да

заключите Notebook PC като използвате продукти за защита

на преносими компютри, съвместими с Kensington®.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

23