ASUS ROG GL753VE - Изглед отгоре

background image

Изглед отгоре

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за

различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук” също може да

се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

15

Array микрофони

Функции на array микрофоните за отмяна на акустиката,

подтискане на шума и оптимална насоченост на звука за по-

добро разпознаване на глас и по-добър запис на звук.

Индикатор на камерата

Индикаторът на камерата показва кога вградената камера

работи.

Камера

Вградената камера дава възможност за правене на снимки или

запис на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.

Панел с дисплей

Дисплеят има превъзходни функции за гледане на снимки,

видео и други мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC.

дъска за ключове

Клавиатура предлага QWERTY клавиши в пълен размер

с удобно потъване при писане. Тя Ви дава възможност и

да използвате функционални клавиши за бърз достъп до

Windows® и управление на други мултимедийни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата зависи от модела и

територията

background image

16

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Тъчпад

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за

управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане

на потребителя. Той също така симулира функциите на

обикновената мишка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на тъчпада в това ръководство.

Бутон на захранването

Натиснете бутона за включване и изключване, за да включите

или изключите Notebook PC. Можете също така да използвате

бутона за включване и изключване, за да поставите Вашия

Notebook PC в спящ режим или в режим хибернация, или да

го събудите от спящ режим или режим хибернация.

Ако Notebook PC спре да отговаря, натиснете и задръжте

бутона за включване и изключване за най-малко четири (4)

секунди докато Notebook PC се изключи.

Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато Notebook PC е

ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато Notebook PC е в спящ режим.

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура превключва следните две функции:

въвеждане на цифри и клавиши със стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел
Използване на клавиатурата

в това ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

17

ндикатори на състоянието

Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на

текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC.

Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато

Notebook PC е ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато

Notebook PC е в спящ режим.

Двуцветен индикатор за зареждане на батерията

Двуцветният индикатор показва състоянието на

зареждане на батерията. Направете справка със

следната таблица за подробности:

Цвят

Статус

Непрекъснато

зелено

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е между

95% и 100%.

Непркъснато

оранжево

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е по-

малко от 95%.

Мига оранжево

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото на

батерията е по-малко от 10%.

ИЗКЛ

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото

на батерията е между 10% и

100%.

background image

18

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Индикатор за работата на устройствата

Този индикатор светва, когато Notebook PC

получава достъп до вътрешните устройствата за

съхранение.

Индикатор на самолетен режим

Този индикатор светва, когато е активиран

самолетния режим на Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим

Airplane (Самолет) забранява всички

безжични мрежи.

Индикатор за включени главни букви

Този индикатор светва, когато е Caps Lock

функцията. Използването на Caps Lock Ви дава

възможност да пишете главни букви (напр. A, B, C)

като използвате клавиатурата на Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

19