ASUS ROG GL753VE - Nastavení BIOSu

background image

Nastavení BIOSu

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné

obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.

Režim EZ

Tato nabídka se zobrazí, když vstoupíte do programu nastavení systému

BIOS. Obsahuje přehled základních informací o systému. Chcete-li přejít

do rozšířeného režimu a provádět upřesňující nastavení systému BIOS,

vyberte možnost Advanced Mode (rozšířeného režimu) (F7) nebo
stiskněte

.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

Spusťte úvodní nabídku, zvolte Settings (Nastavení) > Update

& security (Aktualizovat zabezpečení) > Recovery (Obnovení)

a potom vyberte možnost Restart now (Restartovat) v části

Upřesnit spuštění. Po zobrazení obrazovky Upřesnit spuštění

vyberte možnost Troubleshoot (Odstraňování potíží) >

Advanced options (Upřesňující možnosti) > UEFI Firmware

Settings (Nastavení firmwaru UEFI) > Restart (Restartovat).

background image

68

Uživatelská příručka notebooku

Boot (Spuštění)

Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení

priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.

1.

Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost

startu č. 1).

2. Stiskněte

a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1

(Možnost startu č. 1).

background image

Uživatelská příručka notebooku

69

Security (Zabezpečení)

Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele

notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku,

vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku.

POZNÁMKA:

Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele), budete jej muset

zadat před každým spuštěním operačního systému notebooku.

Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce), musíte jej

zadat před vstupem do BIOSu.

background image

70

Uživatelská příručka notebooku

Pokyny pro vymazání hesla:

1.

Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password

(Heslo uživatele) .

2.

Zadejte aktuální heslo a stiskněte

.

3.

Ponechte ostatní pole prázdná a potom pokračujte kliknutím na

tlačítko OK.

4.

Kliknutím na tlačítko OK vymažte staré heslo.

POZNÁMKA: Pro zadání hesla je zapotřebí klávesnice.

Pokyny pro nastavení hesla:
1.

Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password

(Heslo uživatele) .

2.

Zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

3.

Znovu zadejte heslo pro potvrzení a vyberte OK.

background image

Uživatelská příručka notebooku

71

Save & Exit (Uložit a ukončit)

Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou

Save Changes and Exit (Uložit a ukončit).

background image

72

Uživatelská příručka notebooku

Aktualizování systému BIOS:

1.

Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu

ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.

2.

Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.

3.

Připojte flash disk k notebooku.

4.

Restartujte notebook a potom přejděte do nastavení systému

BIOS.

5.

V nabídce systému BIOS vyberte možnost Advanced (Upřesnit) >
ASUS EZ Flash 3 Utility a potom stiskněte

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

73

6.

Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte

.

Dokončete aktualizaci podle zobrazených pokynů.

7.

Po aktualizaci BIOSu klepněte na Save & Exit (Uložit a ukončit) >

Restore Defaults (Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí

nastavení systému.

background image

74

Uživatelská příručka notebooku