ASUS ROG GL753VE - Instalace pevného disku

background image

Instalace pevného disku

Při výměně pevného disku notebooku postupujte podle následujících
pokynů:

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální slučitelnosti a spolehlivosti kupujte HDD

pouze od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:

Přesný vzhled dolní strany notebooku se může lišit podle modelu, ale

instalace pevného disku se provádí vždy stejně.

Doporučujeme, abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem

profesionála. Další pomoc si můžete vyžádat také v autorizovaném

servisním středisku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

83

A.

Sejměte kryt přihrádky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část Sejmutí krytu přihrádky této

elektronické příručky.

B.

Odmontujte šroubky, kterými je zajištěna pozice HDD k přihrádce.

C.

(volitelně) Pokud je v notebooku nainstalován pevný disk (HDD),

odpojte pozici HDD od portu HDD podle následujícího obrázku.

Pozice HDD

background image

84

Uživatelská příručka notebooku

D

(volitelně) Pokud je pevný disk (HDD) připevněn v pozici HDD,

vyjměte starý pevný disk (HDD) podle následujících pokynů:

1.

Odmontujte všechny šroubky na bočních stranách pozice

HDD.

2.

Sejměte pozici pro pevný disk (HDD) ze starého pevného

disku (HDD) a potom položte starý pevný disk (HDD) na

rovné suché místo tak, aby jeho deska s tištěnými spoji (PCB)

směřovala nahoru (viz obrázek).

starý pevný disk (HDD)

Pozice HDD

background image

Uživatelská příručka notebooku

85

E.

Vložte nový pevný disk (HDD) do pozice pro pevný disk (HDD)

podle následujícího obrázku. Zkontrolujte, zda žádná část pozice

HDD neblokuje konektory portů HDD.

F.

Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.

nový pevný disk (HDD)

Pozice HDD

background image

86

Uživatelská příručka notebooku

G.

Vložte zásuvku na HDD zpět do přihrádky, konektor HDD

vyrovnejte s portem HDD notebooku. Zásuvku na HDD zatlačte,

až se správně připojí k notebooku.

H.

Zásuvku na HDD zajistěte pomocí šroubků, které jste odmontovali

dříve.

background image

Uživatelská příručka notebooku

87