ASUS ROG GL753VE - Přílohy

background image

Přílohy

background image

98

Uživatelská příručka notebooku

Jednotka DVD-ROM umožňuje přehrávání a vypalování CD a DVD. Filmy na DVD

můžete přehrávat po zakoupení volitelného softwaru.

POZNÁMKA: Jednotka DVD-ROM je k dispozici u vybraných modelů.

Informace o místním přehrávání

Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu MPEG2, zvuku

ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas označovaný jako hlídač

kopírování) je pojmenování schématu pro ochranu obsahu přijatého ve filmovém

průmyslu, aby se vyšlo vstříc ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS, nejdůležitějším z nich

je omezení přehrávání regionálně přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné

sjednotit vydávání filmů podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD

vydávají vždy podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".

Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů na DVD vždy

pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle prodejního regionu). Zatímco

obsah na DVD může být vydán pro více regionů současně, pravidla tvorby CSS

vyžadují, aby byl každý systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný
pracovat s kódováním pouze pro jeden region.

DŮLEŽITÉ!

V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit nastavení

regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na DVD, jež se shodují s nastavením

posledního regionu. U další změny kódu regionu bude třeba provést nové tovární

nastavení, na něž se nevztahuje záruka. V případě nového továrního nastavení, hradí

dodání a náklady na práci uživatel.