ASUS ROG GL753VE - Varování o značce CE

background image

VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající

za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS

prohlašuje, že toto zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA,

limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro

neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení radiovým

frekvencím, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu

dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli

požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

background image

106

Uživatelská příručka notebooku

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými

frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený

interiérový výkon:

10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na

soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas

ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu

2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW

Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW