ASUS ROG GL753VE - Set oppefra

background image

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Notebook-

computeren er muligvis anderledes ud, afhængig af hvilken model du har.

background image

Notebook PC E-vejledning

15

Array-mikrofoner

Array-mikrofonerne har ekko-annullering, støjreduktion og

stråleformning, som giver bedre stemmegenkendelse og

lydoptagelser.

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera

anvendes.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder

og optage videoer med Notebook PC’en.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og

andre multimediefiler på Notebook PC’en.

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en

trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge

funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til

Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

background image

16

Notebook PC E-vejledning

Touchpad

Touchpad’en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med

flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en

intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en

almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruges berøringspladen i denne manual.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC’en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at

sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis

den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC’en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-

knappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC’en slukker.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC’en er tændt, og blinker

langsomt, når Notebook PC’en er i slumretilstand.

Numerisk tastatur

Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller

som piletaster.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Numerisk tastatur i denne manual.

background image

Notebook PC E-vejledning

17

Statusindikatorer

Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle

tilstand for Notebook PC’ens hardware.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC’en er

tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC’en er i

slumretilstand.

To-farvet indikator for batteriopladning

Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus.

Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger:

Farve

Status

Konstant grøn

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades, og

batteriniveauet er mellem 95%

og 100%.

Konstant orange

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades, og

batteriniveauet er mindre end

95%.

Blinker orange

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet er

mindre end 10%.

Slukket

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet ligger

mellem 10% og 100%.

background image

18

Notebook PC E-vejledning

Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når Notebook PC’en bruger de

interne drev.

Indikator til flytilstand

Denne indikator begynder at lyse, når flytilstanden

slås til på din notebook-pc.

BEMÆRK: når denne funktion er aktiveret,

deaktiverer airplane mode (flyfunktionen)alle

trådløse forbindelser.

Indikator for låsning af store bogstaver

Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver

er aktiveret. Med låsning af store bogstaver kan du

indtaste store bogstaver (f.eks. A, B, C) med Notebook

PC’ens tastatur.

background image

Notebook PC E-vejledning

19