ASUS ROG GL753VE - Numerisk tastatur

background image

Numerisk tastatur

BEMÆRK: Taltastaturet er forskelligt afhængig af model og land, med de

bruges alle sammen på samme måde.

Der findes et numerisk tastatur på visse Notebook PC-modeller. Du kan

bruge dette tastatur til at indtaste tal eller som piletaster.

Tryk på

for at skifte mellem at bruge

tastaturet som taltaster eller som piletaster.

ROG-tast

BEMÆRK: Tryk på ROG-tasten for at åbne app’en Gaming Center på din

bærbare pc.

background image

40

Notebook PC E-vejledning