ASUS ROG GL753VE - BIOS-indstillinger

background image

BIOS-indstillinger

BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan

være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.

EZ-funktion

Denne menu vises, når du åbner BIOS-opsætningsprogrammet, og den

giver dig en oversigt over de grundlæggende systemoplysninger. For at

åbne den avancerede indstilling, for avancerede BIOS-indstillinger, skal

du vælge Advanced Mode (Avanceret indstilling) (F7) eller tryk på

.

background image

68

Notebook PC E-vejledning

Boot (Genstart)

Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende boot-

prioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af boot-

prioritet.

1.

På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.

(Opstartmulighed #1).

2.

Tryk på

og vælg en enhed som Boot Option #1

(Opstartmulighed #1).

background image

Notebook PC E-vejledning

69

Sikkerhed

Med denne menu kan du konfigurere administrator- og

brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang

til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USB-

interface.

BEMÆRK:

Hvis du konfigurerer en User Password (Brugeradgangskode),

bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til

Notebook PC'ens operativsystem.

Hvis du konfigurerer en Administrator Password

(Administratoradgangskode), bliver du bedt om denne, før du kan

få adgang til BIOS.

background image

70

Notebook PC E-vejledning

Til indstilling af adgangskoden:

1.

På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2.

Indtast en adgangskode og tryk på

.

3.

Indtast koden igen, for at bekræfte den og tryk derefter på OK.

Fjernelse af adgangskode:

1.

På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword).

2.

Indtast det nuværende password og tryk på

.

3.

Efterlad de andre felter tomme, og vælg derefter OK, for at

fortsætte.

4. Vælg

OK for at slette den gamle adgangskode.

BEMÆRK: Du skal bruge et tastatur, for at indtaste adgangskoden.

background image

Notebook PC E-vejledning

71

Save & Exit (Gem & Forlad)

Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes and

Exit (Gem ændringer og Forlad), før du forlader BIOS.

background image

72

Notebook PC E-vejledning

Opdatering af BIOS.

1.

Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent

den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.

2.

Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.

3.

Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.

4.

Genstart din bærbare pc, og åbn derefter BIOS-indstillingerne.

5.

I BIOS-menuen skal du vælge Advanced (Avanceret) > ASUS EZ
Flash 3 Utility
, og tryk derefter på

.

background image

Notebook PC E-vejledning

73

6.

Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på

.

Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.

7.

Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Save & Exit

(Gem & Forlad) > Restore Defaults (gendan standarder) for at

gendanne systemet til dets standardindstillinger.

background image

74

Notebook PC E-vejledning