ASUS ROG GL753VE - CE advarselsmærkat

background image

Statement

ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt

godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af

retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset

til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel

kontrolleret i USA.”

Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede

omgivelser. For at opfylde FCC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå

direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal

følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

background image

106

Notebook PC E-vejledning

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i

Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst

case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på

private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig

autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret

effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige

områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW

Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW