ASUS ROG GL753VE - Vaade ülevalt

background image

Vaade ülevalt

MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus võib regiooniti või riigiti siinesitatust

erineda. Sülearvuti välimus võib oleneda ka sülearvuti mudelist.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

15

Liitmikrofonid

Liitmikrofonid on varustatud kaja elimineerimise,

müraeemalduse ja kiire moodustamise funktsioonidega, tagades

parema häältuvastusvõime ja helisalvestuse kvaliteedi.

Kaamera indikaator

Kaamera indikaator näitab, millal siseehitatud kaamera on

kasutusel.

Kaamera

Sisseehitatud kaamera võimaldab sülearvutiga pildistada ja

videoid salvestada.

Ekraanipaneel

Ekraanipaneel võimaldab vaadata notebook-arvutis

suurepäraseid pilte, videoid ja muid multimeedia faile.

Klaviatuur

QWERTY paigutusega klaviatuur on varustatud mugava

vajutussügavusega täissuurte klahvidega. See võimaldab

kasutada ka funktsiooniklahve, tagab kiire juurdepääsu

operatsioonisüsteemile Windows® ja kontrollib multimeediumi

funktsioone.

MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus erineb mudeliti või riigiti.

background image

16

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Puuteplaat

Puuteplaat võimaldab ekraanikuval navigeerimiseks kasutada

mitme sõrmega tehtavaid libistavaid liigutusi, mida kasutaja

õpib intuitiivselt tegema. See jäljendab tavahiire funktsioone.

MÄRKUS. Lisateavet leiate käesoleva kasutusjuhendi lõigust

Puuteplaadi kasutamine.

Toitenupp

Vajutage toitenuppu, et sülearvuti sisse või välja lülitada. Saate

toitenuppu kasutada ka selleks et lülitada sülearvuti puhke- või

hiberneerimisrežiimi ja neid režiime välja lülitada.

Kui sülearvuti on blokeeritud, vajutage toitenuppu ja hoidke

seda vähemalt neli (4) sekundit all, kuni sülearvuti lülitub välja.

Toiteindikaator

Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub

aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis.

Numbriklahvistik

Numbriklahvistikku saab kasutada numbrite sisestamiseks või

kursori liigutamiseks nooleklahvide abil.

MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva kasutusjuhendi

jaotisest Klaviatuuri kasutamine.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

17

Olekuindikaatorid

Olekuindikaatorid aitavad kindlaks määrata sülearvuti

hetkeolekut.

Toiteindikaator

Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud

ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis.

Kahevärviline aku laadimisindikaator

Kahevärviline LED-indikaator annab aku

laadimisoleku kohta järgmist visuaalset teavet. Vt

üksikasju järgmisest tabelist.

Värv

Olek

Pidev roheline

Sülearvuti on ühendatud

pistikupessa, akut laaditakse ja

aku täituvus on vahemikus 95%

kuni 100%.

Pidev oranž

Sülearvuti on ühendatud

pistikupessa, akut laaditakse ja

aku täituvus on alla 95%.

Vilkuv oranž

Sülearvuti töötab akurežiimis ja

aku täituvus on alla 10%.

Indikaator on

kustunud

Sülearvuti töötab akurežiimis ja

aku täituvus on vahemikus 10%

kuni 100%.

background image

18

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ajami olekuindikaator

See indikaator süttib, kui sülearvuti siseneb

sisemäluseadmetesse.

Lennurežiimi märgutuli

Märgutuli põleb, kui sülearvutis on aktiveeritud

lennurežiim.

MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi)

aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja

lülitatud.

Suurtäheluku indikaator

See indikaator süttib, kui suurtäheluku funktsioon on

aktiveeritud. Suurtäheluku kasutamine võimaldab

sisse tippida suurtähti (nt A, B, C) sülearvuti

klaviatuuriga.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

19