ASUS ROG GL753VE - Vaade alt

background image

Vaade alt

MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist või põhja välimus erineda.

HOIATUS! Sülearvuti alaosa võib kasutamisel või aku laadimisel

soojeneda või kuumeneda. Sülearvutiga töötamisel ärge paigutage seda

sellisele pinnale, mis võib tõkestada õhutusavasid.

OLULINE! Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja tehnilistest

andmetest. Akut ei saa eemaldada.

background image

20

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja

soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

Pesa kaas

See kaas kaitseb teie sülearvuti varupesi, mis on ette nähtud

eemaldatavatele moodulitele SSD (pesa M.2 2280) ja HDD

(kõvaketta ajurid).

MÄRKUS.

Täiendavat teavet leiate käesoleva kasutusjuhendi jaotisest 5.
peatükk. Sülearvuti täiustamine
.

Pesa M.2 2280 toetab kõvaketast PCIe (NVMe) SSD ja SATA

SSD.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

21