ASUS ROG GL753VE - Bluetooth

background image

Bluetooth

Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust

teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega.

OLULINE! Funktsioon on Airplane mode (Lennurežiimis) blokeeritud.

Enne Bluetoothi kasutamist veenduge, et Airplane mode (Lennurežiim)

on välja lülitatud.

Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega

Te peate siduma oma sülearvuti teiste Bluetooth-ühilduvate

seadmetega, et lubada andmeedastust. Oma seadmete ühendamiseks

tehke järgmised toimingud:

1.

Käivitab menüüst Start menu (Alustamise menüü)

Settings (Sätted) .

2.

Bluetooth-ühendusega seadmete otsimiseks valige

Devices (Seadmed), seejärel valige Bluetooth.

3.

Valige loendist seade. Võrrelge sülearvuti parooli

sellega, mis saadeti teie valitud seadmele. Kui

need on samad, valige Yes (Jah), et oma sülearvuti

seadmega ühendada.

MÄRKUS. On võimalik, et mõnedel Bluetooth-ühilduvatel

seadmetel palutakse sisestada sülearvuti parool.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

59

1.

Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus)

2.

Valige ikoon

, et aktiveerida Lennurežiim.

Vajutage klahve

.