ASUS ROG GL753VE - BIOS-i sätted

background image

BIOS-i sätted

MÄRKUS. Selles jaotises toodud BIOS ekraanipildid on ainult viitelise

iseloomuga. Tegelikult kuvatavad vaated võivad mudeliti ja riigiti erineda.

EZ-režiim

See menüü kuvatakse, kui sisenete BIOS-i häälestusprogrammi ja see

annab teile ülevaate operatsioonisüsteemi kohta. Erisätete režiimis

olevatele BIOS-i täpsematele sätetele juurdepääsuks valige Advanced
Mode (Erisätete režiim) (F7)
või vajutage

.

background image

68

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Alglaadimine

See menüü võimaldab määrata alglaadimise eelistused. Alglaadimise

eelistuste määramisel juhinduge järgnevast.

1. Aknas

Boot (alglaadimine) valige määrang Boot Option #1

(Buutimisvalik nr 1).

2.

Vajutage klahvi

ja valige seade kui Boot Option #1

(buutimisvalik nr 1).

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

69

Turvalisus

See menüü võimaldab määrata sülearvuti administraatori ja kasutaja

parooli. See võimaldab kontrollida ka juurdepääsu sülearvuti

kõvakettale, sisend-väljundliidesele (I/O) ja USB liidesele.

MÄRKUS.

Kui installite utiliidi User Password (Kasutaja parool), palutakse teil

sisestada parool, enne kui sisenete sülearvuti operatsioonisüsteemi.

Kui installite utiliidi Administrator Password (Administraatori

parool), palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete BIOS-isse.

background image

70

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Parooli määramiseks tehke järgmist.
1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2.

Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3.

Tippige kinnitamiseks salasõna uuesti ja valige OK.

Parooli kustutamiseks tehke järgmist.

1. Ekraanil

Security (Turvalisus) valige käsk Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2.

Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi

.

3.

Jätke teine väli tühjaks ja seejärel valige jätkamiseks OK.

4.

Vana parooli tühistamiseks valige OK.

MÄRKUS. Parooli sisestamiseks on vaja klaviatuuri.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

71

Salvesta ja välju

Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk Save Changes (Salvesta

muudatused) and Exit (Välju), enne kui väljute BIOS-ist.

background image

72

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

BIOS-i värskendamine

1.

Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel, seejärel laadige ASUS

veebisaidilt alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks.

2.

Salvestage allalaaditud BIOS faili koopia välkmäluseadmel.

3.

Ühendage välkmäluseade sülearvutiga.

4.

Taaskäivitage sülearvuti ja sisenege BIOS-i sätetesse.

5.

BIOS-i menüüs valige Advanced (Erisätete režiim) > ASUS EZ
Flash 3 Utility
, seejärel vajutage

.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

73

6.

Leidke allalaaditud BIOS fail välkmäluseadmel, seejärel vajutage
ikooni

. Järgige uuendamisel ekraanijuhiseid.

7.

Pärast BIOS-i värskendamist klõpsake Salvesta ja välju > Restore

Defaults (Välju > Taasta vaikesätted).

background image

74

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend