ASUS ROG GL753VE - Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

background image

Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

Suurendage oma sülearvuti mälumahtu RAM-mälumooduli

paigaldamisega mälumoodulite pessa. RAM-mooduli paigaldamiseks

oma sülearvutisse tehke järgmised toimingud.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

OLULINE! Teavet oma sülearvuti mälu täienduste kohta saate volitatud

teeninduskeskustest või edasimüüjatelt. Ainult selle sülearvuti volitatud

edasimüüjatelt hangitud laiendusmoodulite puhul on tagatud nende

ühilduvus ja töökindlus.

MÄRKUS:

Teie sülearvuti alumine osa võib olenevalt mudelist olla erinev

ja RAM-mälumoodul võib olla erinev, kuid RAM-mälumooduli

paigaldamise protseduur jääb samaks.

Soovitame RAM-mooduli paigaldada asjatundliku töötaja

juhendamisel. Abi saamiseks võiksite pöörduda volitatud

teeninduskeskusse.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

81

A.

Eemaldage sülearvuti tagakaas.

MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva e-kasutusjuhendi jaotisest

Sülearvuti tagakaane eemaldamine.

B.

Pange RAM-moodul õigetpidi RAM-mooduli pessa.

C.

Suruge RAM-moodulile kuni see klõpsab oma pessa.

sälgud

nurk 30

background image

82

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend