ASUS ROG GL753VE - Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

background image

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele

järgnevale tingimusele:

Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.

Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale,

mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud

nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele.

Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse

tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib

väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata

vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides.

Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes.

Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab

kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid

kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.

Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.

Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.

Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

HOIATUS! Varjestatud toitejuhtme kasutamine on nõutav FCC piirangute järgimiseks

ning lähedalasuva raadio ja televiisori vastuvõtuhäirete vältimiseks. Tuleb kasutada

ainult seadmega kaasnenud toitejuhet. Kasutage sisend- ja väljundseadmete

ühendamiseks antud seadmega ainult varjestatud kaableid. Võtke teadmiseks, et

vastavust tagava osapoole poolt kinnitamata muudatuste tegemine võib võtta teilt

õiguse seadme kasutamiseks.

(Väljavõte föderaalseaduste koodeksist nr 47, osa 15.193, 1993. Washington DC:

Föderaalregistri büroo, Riiklik arhiivide ja dokumentide administratsioon, USA

valitsuse trükikoda.)

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

105