ASUS ROG GL753VE - FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta

background image

FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute

kohta

HOIATUS! Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt kinnitanud

ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. “Tootja kinnitab, et antud seade

on ette nähtud kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides

reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz.”

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC kiirgusnormidele.

Et säilitada raadiosagedusliku kiirgusega seotud FCC vastavusnõuete täitmist,

vältige signaali edastamise ajal otsest kontakti saatva antenniga. Lõppkasutajad

peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormide järgimiseks lähtuma

konkreetsetest juhistest.