ASUS ROG GL753VE - Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

background image

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 1999/5/

EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni

täistekst on saadaval veebisaidil

https://www.asus.com/support/.

Seadet võib kasutada järgmistes riikides: