ASUS ROG GL753VE - FCC-lausunto

background image

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.

Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien

häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B

rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on

suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan

kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja

jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista

häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi

tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai

televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja

päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla

toimenpiteillä:

Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.

Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.

Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen

pistoke.

Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon käyttöä vaaditaan, jotta FCC:n säteilyrajat

saavutetaan ja jotta läheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei häiritä.

On tärkeää, että käytetään vain mukana tullutta virtajohtoa. Käytä vain suojattuja

johtoja liittämään I/O-laitteita tähän laitteistoon. Varoitamme, että kaikki luvattomat

muutokset tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole

nimenomaan hyväksynyt, voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.

Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records

Administration, U.S. Government Printing Office.)

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

105