ASUS ROG GL753VE - ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

background image

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih

proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše

orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima

omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija

i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.com/

english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR