ASUS ROG GL753VE - Korištenje dodirne plohe

background image

Korištenje dodirne plohe

background image

30

E-priručnik za prijenosno računalo

Geste s jednim prstom

Kucnite/klik, dvaput kucnite/Dvostruki klik

Dodirnite aplikaciju koju želite odabrati.

Dvostruko dodirnite aplikaciju koju želite pokrenuti.

Povlačenje i ispuštanje

Dvaput kucnite stavku, zatim vucite isti prst bez njegova podizanja s

dodirne plohe. Ako želite ispustiti stavku na novu lokaciju, odvojite prst

od dodirne plohe.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

31

Lijevi klik

Desni klik

Kliknite aplikaciju koju želite

odabrati.

Dvaput kliknite aplikaciju

koju želite pokrenuti.

Ako želite otvoriti izbornik desne

tipke miša, kliknite ovaj gumb.

NAPOMENA: Područja unutar točkaste crte predstavljaju lokacije lijeve

tipke miša i desne tipke miša na dodirnoj plohi.

Geste s dva prsta

Kucnite

Dotaknite dodirnu plohu s dva prsta za simulaciju funkcije desnog

klika.

background image

32

E-priručnik za prijenosno računalo

Smanjivanje zumom

Povećavanje zumom

Približite zajedno dva prsta na

dodirnoj plohi.

Razdvojite dva prsta na dodirnoj

plohi.

Listanje s dva prsta (gore/dolje) Listanje s dva prsta (lijevo/desno)

Povlačite dva prsta za listanje

prema gore ili dolje.

Povlačite dva prsta za listanje

udesno ili ulijevo.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

33

Povlačenje i ispuštanje

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugi prst

povlačite po dodirnoj plohi i pomičite stavku, dignite prst i odvojite ga

od gumba radi spuštanja stavke.

Kucnite

Dotaknite dodirnu plohu s tri prsta za pozivanje Cortane.

Geste s tri prsta

background image

34

E-priručnik za prijenosno računalo

Prijeđite prstom lijevo/desno

Ako ste otvorili više aplikacija, povucite s tri prsta lijevo ili desno za

prijelaz među tim aplikacijama.

Povlačenje gore

Povlačenje dolje

Prijeđite prstom prema gore za

pregled svih trenutno otvorenih

aplikacija.

Za prikaz radne površine, prijeđite

prstima prema dolje.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

35

Geste s četiri prsta

Dotaknite

Dotaknite dodirnu plohu s četiri prsta da pokrenete Action Center.

Prilagođavanje dodirne plohe

1.

U programskoj traci Action Center, pokrenite All settings (Sve

postavke).

2. Odaberite

Devices (Uređaji) i zatim odaberite Mouse &

touchpad (Miš i dodirna ploha).

3.

Prilagodite postavke prema vašoj želji.

background image

36

E-priručnik za prijenosno računalo

Funkcijske tipke

Funkcijske tipke na tipkovnici prijenosnog računala mogu aktivirati

sljedeće naredbe: