ASUS ROG GL753VE - Spajanje na žične mreže

background image

Spajanje na žične mreže

Možete se povezati sa žičnim vezama kao što su lokalne mreže

i širokopojasna veza s internetom, uz pomoć LAN priključka za

prijenosno računalo.

NAPOMENA: Obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) u vezi

pojedinosti ili zatražite od administratora da vam poveća propusnost

mrežne veze.

Ako želite konfigurirati postavke držite se sljedećeg postupka.

VAŽNO! Pazite da prije svih potrebnih radnji svi mrežni kabeli budu

spojeni između priključka prijenosnog računala i lokalne mreže.

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze

1. Pokrenite

Settings (Postavke).

2. Odaberite

Network & Internet (Mreža i internet).

3. Odaberite

Ethernet > Network and Sharing

Center (Centar za mreže i zajedničko korištenje).

4.

Odaberite vaš LAN, a zatim odaberite Properties

(Svojstva).

5. Odaberite

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Verzija 4 internetskog protokola (TCP/IPv4)), a

zatim odaberite Properties (Svojstva).

6. Odaberite

Obtain an IP address automatically

(Automatski dohvati IP adresu), a zatim odaberite

OK (U redu).

NAPOMENA: Nastavite sa sljedećim koracima ako koristite PPPoE vezu.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

61

Konfiguriranje statičke IP mrežne veze

7.

Vratite se u prozor Network and Sharing Center

(Centar za mreže i zajednički rad) pa odaberiteSet

up a new connection or network (Postavi novu

vezu ili mrežu).

8. Odaberite

Connect to the Internet (Poveži se s

internetom) pa odaberite Next (Dalje).

9. Odaberie

Broadband (PPPoE) (Širokopojasna

veza PPPoE).

10. Unesite korisničko ime, lozinku i naziv veze pa

odaberite Connect (Poveži se).

11. Odaberite

Close (Zatvori) za završetak

konfiguracije.

12. Odaberite u programskoj traci pa odaberite

upravo stvorenu vezu.

13. Unesite vaše korisničko ime i lozinku pa odaberite

Connect (Poveži se), nakon čega će započeti

povezivanje s internetom.

1.

Ponovite korake 1 do 5 u Configuring a dynamic

IP/PPPoE network.(konfiguriranje dinamičke IP/

PPPoE mreže).

2 Odaberite

Use the following IP address (Koristi

sljedeću IP adresu).

3.

Unesite IP adresu, masku podmreže i zadani mrežni

prolaz koje ste dobili od svog davatelja usluga.

4.

Ako je potrebno, upišite adresu željenog

DNS poslužitelja i adresu alternativnog DNS

poslužitelja pa odaberite OK (U REDU).

background image

62

E-priručnik za prijenosno računalo