ASUS ROG GL753VE - BIOS postavke

background image

BIOS postavke

NAPOMENA: Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao

reference. Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području

uporabe.

EZ način rada

Ovaj izbornik se pojavljuje kad otvorite program za postavu BIOS-a i

pruža vam pregled osnovnih podataka o sustavu. Za pristup Naprednom

načinu rada za napredne BIOS postavke, odaberite Advanced Mode
(Napredni način rada) (F7)
ili pritisnite

.

Iznova pokrenite prijenosno računalo i zatim pritisnite

za

vrijeme provjere POST.

Pokrenite izbornik Start i odaberite Settings (Postavke) >

Update & security (Ažuriranje i sigurnost) > Recovery

(Oporavak), zatim odaberite Restart now (Ponovno pokreni)

na zaslonu za napredno pokretanje. Kad pristupite zaslonu za

napredno pokretanje, odaberite Troubleshoot (Rješavanje

problema) > Advanced options (Napredne postavke) >

UEFI Firmware Settings (Postavke UEFI firmvera) > Restart

(Ponovno pokretanje).

background image

68

E-priručnik za prijenosno računalo

Pokretanje sustava

Ovaj izbornik služi za određivanje prioriteta pri pokretanju sustava.

Pri određivanje prioriteta za pokretanje sustava, pogledajte sljedeće

postupke.

1.

Na ekranu Boot (Pokretanje) izaberite Boot Option #1 (Opcija

pokretanja br. 1).

2. Pritisnite

i izaberite uređaj za Boot Option #1 (Opcija

pokretanja br. 1).

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

69

Security (Sigurnost)

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje lozinke za administratora i za

korisnika na vašem prijenosnom računalu. On vam također omogućuje

kontrolu pristupa tvrdom disku prijenosnog računala, ulazno/izlaznom

(I/O) sučelju i USB sučelju.

NAPOMENA:

Ako instalirate User Password (Lozinka za korisnika), oda vas će se

tražiti unos prije ulaska u operativni sustav prijenosnog računala.

Ako instalirate Administrator Password (Lozinka administratora),

od vas će se tražiti unos prije ulaska u BIOS.

background image

70

E-priručnik za prijenosno računalo

Za podešavanje lozinke:

1.

Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator

Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User

Password (Lozinka za korisnika).

2.

Upišite zaporku i pritisnite

.

3.

Ponovno unesite za potvrdu lozinke, a zatim odaberite OK

(U redu).

Za brisanje zaporke:

1.

Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator

Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User

Password (Lozinka za korisnika).

2.

Upišite trenutnu lozinku i pritisnite

.

3.

Ostavite ostala polja prazna i zatim odaberite OK (U redu) za

nastavak.

4. Odaberite

OK (U redu) da biste obrisali staru lozinku.

NAPOMENA: Za unos lozinke potrebna je tipkovnica.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

71

Spremanje i izlaz

Ako želite sačuvati postavke konfiguracije, odaberite Save Changes

and Exit (Spremanje promjena i izlaz) prije napuštanja BIOS-a.

background image

72

E-priručnik za prijenosno računalo

Ažuriranje BIOS-a:

1.

Provjerite točan model prijenosnog računala i zatim preuzmite

BIOS datoteku za vaš model na ASUS internetskoj stranici.

2.

Spremite kopiju preuzete BIOS datoteke na prijenosni pogon

diska.

3.

Spojite prijenosni pogon diska na prijenosno računalo.

4.

Ponovno pokrenite prijenosno računalo i zatim pristupite BIOS

postavkama.

5.

U BIOS izborniku odaberite Advanced (Napredno) > ASUS

EZ Flash 3 Utility (Uslužni program ASUS EZ Flash 3), zatim
pritisnite

.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

73

6.

Nađite BIOS datoteku na prijenosnog disku i zatim pritisnite

. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje ažuriranja.

7.

Nakon postupka ažuriranja BIOS-a, kliknite Save & Exit > Restore

Defaults (Spremanje i izlaz > Vrati zadane postavke) kako

biste vratili sustav na zadane postavke.

background image

74

E-priručnik za prijenosno računalo