ASUS ROG GL753VE - A Federal Communications Commission nyilatkozata

background image

A Federal Communications Commission

nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi

feltételek esetén használható::

A készülék nem okozhat káros interferenciát, és

Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem

kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása

15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó

követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében

megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy

megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben

nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a

rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia,

hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a

készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-,

illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia

elhárítani az alábbi lépések segítségével:

A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.

Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.

A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba

csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió
szakembertől.

FIGYELMEZTETÉS! Az FCC emissziós korlátozásainak betartása, és a közeli rádió

és televízió vételi interferencia megakadályozásának érdekében árnyékolt kábel

használata szükséges. Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag a mellékelt tápkábelt használják.

Csak olyan árnyékolt kábeleket használjon, melyek a készülék kimeneti és bemeneti

portjára csatlakoznak. Bármilyen, a felelős fél által nem jóváhagyott módosítás vagy

változtatás a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja
maga után.

(Forrás: 47. Szövetségi Szabályzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C.

Szövetségi Nyilvántartási Hivatal, Nemzeti Archívum és Nyilvántartási

Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdája.)

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

105

Figyelmeztetés a CE jelzés használatával

kapcsolatban

Ez az eszköz megfelel az Európai Bizottság által kiadott Rádió és távközlési

végberendezésekről (R&TTE) szóló 1999/5/EK irányelvnek (amelyet 2017-ben a

RED 2014/53/EU irányelv vált fel), az Elektromágneses összeférhetőségről szóló

2004/108/EK irányelvnek (amelyet 2016 áprilisában a 2014/30/EU irányelv vált fel),

valamint a Kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről szóló

2006/95/EK irányelvnek (amelyet 2016 áprilisában a 2014/35/EU irányelv vált fel).

A készülék a következő országokban kerül forgalomba:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR