ASUS ROG GL753VE - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Izmantojot piezīmjdatora Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta

ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas

sociālo tīklu vietnēs.

SVARĪGI! Režīms Airplane mode (Lidmašīnas režīms) atspējo šo

funkciju. Pirms iespējot Wi-Fi savienojumu, pārliecinieties, vai režīms

Airplane mode (Lidmašīnas režīms) ir izslēgts.

background image

58

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Savienošana pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci

Lai iespējotu datu pārsūtīšanu, piezīmjdatoru nepieciešams savienot

pārī ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Lai pievienotu ierīces, izpildiet

tālāk norādītās darbības.

1.

Izvēlnē Start (Sākt) palaidiet Settings (Iestatījumi).

2.

Lai meklētu ierīces ar iespējotu Bluetooth, atlasiet

Devices (Ierīces), pēc tam atlasiet Bluetooth.

3.

Sarakstā atlasiet ierīci. Piezīmjdatora ieejas kodu

salīdziniet ar izvēlētās ierīces sūtīto ieejas kodu. Ja

tas ir tāds pats, atlasiet Yes (Jā), lai sekmīgi sapārotu

piezīmjdatoru ar ierīci.

PIEZĪME. Dažām Bluetooth iespējotām ierīcēm jums var

tikt vaicāts ievadīt jūsu piezīmjdatora ieejas kodu.