ASUS ROG GL753VE - BIOS iestatījumi

background image

BIOS iestatījumi

PIEZĪME. Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie

ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.

EZ režīms

Šī izvēlne ir redzama, ja atverat BIOS iestatīšanas programmu, un

nodrošina sistēmas pamatinformācijas pārskatu. Lai piekļūtu BIOS

papildiestatījumu izvērstajam režīmam, atlasiet Advanced Mode
(Izvērstais režīms) (F7)
vai nospiediet

.

Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā nospiediet

.

Palaidiet izvēlni Sākt un sadaļā Pielāgota palaišana izvēlieties

Settings (Iestatījumi) > Update & security (Atjauninājumi

un drošība) > Recovery (Atjaunot) un atlasiet Restart now

(Restartēt tūlīt). Kad atverat ekrānu Pielāgota palaišana,

atlasiet Troubleshoot (Problēmu novēršana) > Advanced

options (Pielāgotas opcijas) > UEFI Filmware Settings (UEFI

programmaparatūras iestatījumi) > Restart (Restartēt).

background image

68

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Sāknēšana

Šajā izvēlnē var iestatīt sāknēšanas opciju prioritātes. Iestatot

sāknēšanas prioritāti, varat izpildīt tālāk minētās darbības.

1. Ekrānā

Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1

(1. sāknēšanas opcija).

2. Nospiediet

un atlasiet ierīci kā Boot Option #1

(1. sāknēšanas opcija).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

69

Drošība

Šajā izvēlnē var iestatīt piezīmjdatora administratora un lietotāja paroli.

Tādējādi var vadīt piekļuvi piezīmjdatora cietajam diskam, ievades/

izvades (I/O) interfeisam un USB interfeisam.

PIEZĪME.

Ja iestatāt User Password (Lietotāja parole), tā būs jāievada, lai

piekļūtu piezīmjdatora operētājsistēmai.

Ja iestatāt Administrator Password (Administratora parole), tā būs

jāievada, lai piekļūtu BIOS.

background image

70

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lai iestatītu paroli

1. Ekrānā

Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password

(Lietotāja parole).

2.

Ierakstiet paroli un nospiediet

.

3.

Vēlreiz ievadiet paroli, lai apstiprinātu to, un atlasiet OK (Labi).

Lai nodzēstu paroli

1. Ekrānā

Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password

(Lietotāja parole).

2.

Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet

.

3.

Atstājiet citus laukus tukšus un atlasiet OK (Labi), lai turpinātu.

4.

Lai notīrītu veco paroli, atlasiet OK (Labi).

PIEZĪME. Tastatūra ir nepieciešama paroles ievadīšanai.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

71

Save & Exit (Saglabāt un aizvērt)

Lai pirms BIOS aizvēršanas paturētu konfigurāciju iestatījumus, atlasiet

Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un aizvērt).

background image

72

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

BIOS atjaunināšana.

1.

Pārbaudiet piezīmjdatora precīzu modeli un pēc tam no ASUS

vietnes lejupielādējiet jaunāko jūsu modeļa BIOS failu.

2.

Lejupielādētā BIOS faila kopiju saglabājiet zibatmiņā.

3.

Zibatmiņu pievienojiet piezīmjdatoram.

4.

Restartējiet piezīmjdatoru un pēc tam atveriet BIOS iestatījumus.

5.

BIOS izvēlnē atlasiet Advanced (Papildu) > ASUS EZ Flash 3
Utility (Utilīta ASUS EZ Flash 3)
, pēc tam nospiediet

.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

73

6.

Lejupielādēto BIOS failu atrodiet zibatmiņā un nospiediet

. Lai pabeigtu atjaunināšanu, izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

7.

Pēc BIOS atjaunināšanas noklikšķiniet uz Save & Exit > Restore

Defaults (Saglabāt un aizvērt > Atjaunot noklusējuma

iestatījumus), lai atjaunotu sistēmu uz tās noklusējuma

iestatījumiem.

background image

74

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata