ASUS ROG GL753VE - ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi

background image

ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas

pakalpojumi

ASUS pārstrādes un atpakaļpieņemšanas programmas ir mūsu apņemšanās atbilst

augstākajiem standartiem par mūsu vides aizsargāšanu. Mēs ticam, ka, piedāvājot

šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu

komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu

informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit:

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR