ASUS ROG GL753VE - Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

background image

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële

vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige

tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op

https://www.asus.com/support/.

Dit apparaat kan in de hier onder genoemde landen worden gebruikt::

background image

116

Gebruikershandleiding notebook PC