ASUS ROG GL753VE - Instellingen van systeem-BIOS

background image

Instellingen van systeem-BIOS

OPMERKING:

De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte

zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen

afhankelijk van het model en de regio.

EZ-modus

Dit menu verschijnt wanneer u het BIOS setup-programma opent en

biedt u een overzicht van de informatie over het basissysteem. Om

toegang te krijgen tot de Geavanceerde modus voor de geavanceerde

BIOS-instellingen, selecteert u Advanced Mode (Geavanceerde
modus) (F7)
of drukt u op

.

Herstart uw notebook en druk op

tijdens POST.

Open het menu Start en kies Settings (Instellingen) > Update

& security (Bijwerken en beveiliging) > Recovery (Herstel)

en selecteer dan Restart now (Opnieuw opstarten) onder

Geavanceerd opstarten. als u het scherm Geavanceerd opstarten

opent, selecteert u Troubleshoot (Problemen oplossen) >

Advanced options (Geavanceerde opties) > UEFI Firmware

Settings (UEFI-firmwareinstellingen) > Restart (Herstarten).

background image

68

Gebruikershandleiding notebook PC

2.

Druk op

en selecteer een apparaat als Boot Option #1

(Opstartoptie 1).

Boot (Opstarten)

In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de

volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.

1. Selecteer

Boot Option #1 (Opstartoptie 1) op het scherm Boot

(Opstarten).

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

69

Security (Beveiliging)

Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor

uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de

harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de

USB-interface.

OPMERKING

:

Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt

u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw

notebook gaat.

Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord)

instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent.

background image

70

Gebruikershandleiding notebook PC

Het wachtwoord instellen:

1.

Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)

of User Password (Gebruikerswachtwoord).

2.

Geef een wachtwoord op en druk op

.

3.

Typ het wachtwoord opnieuw als bevestiging en selecteer

vervolgens OK.

Het wachtwoord wissen:

1.

Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)

of User Password (Gebruikerswachtwoord).

2.

Voer het huidige wachtwoord in en druk op

.

3.

Laat de andere velden blanco en selecteer dan OK om door te

gaan.

4. Selecteer

OK om het oude wachtwoord te wissen.

OPMERKING: Er is een toetsenbord vereist voor het invoeren van het

wachtwoord.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

71

Save & Exit (Opslaan en eindigen)

Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save

Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u het

BIOS verlaat.

background image

72

Gebruikershandleiding notebook PC

Het BIOS opwaarderen:

1.

Controleer het model van de notebook en download het

nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS.

2.

Sla een kopie van het gedownloade BIOS-bestand op een USB-

stick op.

3.

Steek de USB-stick in uw notebook.

4.

Start uw notebook opnieuw op en open dan de BIOS-instellingen.

5.

Kies in het BIOS-menu voor Advanced (Geavanceerd) > ASUS

EZ Flash 3 Utility (ASUS EZ Flash 3 -hulpprogramma) en druk
dan op

.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

73

6.

Zoek het gedownloade BIOS-bestand op de USB-stick op en druk
op

. Volg de instructies op het scherm om de update te

voltooien.

7.

Klik na de BIOS update op Save & Exit (Opslaan en eindigen) >

Restore Defaults (Afsluiten > Standaardwaarden herstellen)

om de standaardinstellingen van het systeem te herstellen.

background image

74

Gebruikershandleiding notebook PC