ASUS ROG GL753VE - Bunn

background image

Bunn

TIPS: Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell.

ADVARSEL! Bunnen på den bærbare PC-en kan bli varm til svært varm

ved bruk eller mens batteripakken lades. Når du arbeider med den

bærbare PC-en, må du ikke plassere den på overflater som kan blokkere

ventilene.

VIKTIG! Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for

denne bærbare PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres.

background image

20

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Luftventiler

Luftventilene lar kjølig luft komme inn og varm luft komme ut av

den bærbare PC-en.

ADVARSEL! Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre

gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene ellers kan

overoppheting oppstå.

Deksel

Dette dekselet beskytter de reserverte plassene i den bærbare

PC-en for de fjernbare modulene for SSD (M.2 2280-sporet) og

harddisk.

TIPS:

For flere detaljer, se Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en-
delen i denne håndboken.

M.2 2280-sporet støtter både SSD-er som bruker PCIe (NVMe)

og SATA.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

21