ASUS ROG GL753VE - Numerisk tastatur

background image

Numerisk tastatur

TIPS: Utformingen av det numeriske tastaturet kan variere mellom

modeller eller områder, men bruken er uforandret.

Et numerisk tastatur er tilgjengelig på enkelte modeller. Du kan bruke

dette tastaturet for tallinntasting eller som piltaster.

Trykk på

for å veksle mellom bruk av

tastaturet som talltaster eller som piltaster.

TIPS: Trykk ROG-tasten for å åpne Gaming Center-programmet på den

bærbare PC-en.

ROG-tast

background image

40

Elektronisk håndbok for bærbare PC