ASUS ROG GL753VE - Koble til kablede nettverk

background image

Koble til kablede nettverk

Du kan også koble til kablede nettverk, som lokale nettverk og

bredbåndsforbindelser til Internett, med LAN-porten på den bærbare

PC-en.

TIPS: Kontakt Internett-leverandøren din (ISP) for detaljer eller

nettverksadministratoren for hjelp med å sette opp Internett-forbindelsen.

For å konfigurere innstillingene henviser du til følgende

fremgangsmåter.

VIKTIG! Sørg for at en nettverkskabel er koblet til mellom LAN-porten

på den bærbare PC-en og et lokalt nettverk før du utfører følgende

handlinger.

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse

TIPS: Gå videre til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.

1. Start

Settings (Innstillinger).

2. Velg

Network & Internet (Nettverk og Internett).

3. Velg

Ethernet > Network and Sharing Center

(Nettverks- og delingssenter).

4.

Velg LAN, og velg Properties (Egenskaper).

5. Velg

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)), og klikk

deretter Properties (Egenskaper).

6. Velg

Obtain an IP address automatically (Motta

IP-adresse automatisk), og klikk OK.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

61

Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling

1.

Gjenta trinn 1 til 5 under Koble til en dynamisk IP/

PPPoE-nettverksforbindelse.

2 Velg

Use the following IP address (Bruk

følgende IP-adresse).

3.

Skriv inn IP-adressen, nettverksmasken og

standard gateway fra din tjenesteleverandør.

4.

Hvis nødvendig, kan du også skrive inn

foretrukket DNS-serveradresse og alternativ DNS-

serveradresse og deretter velge OK.

7.

Gå tilbake til Network and Sharing Center

(Nettverks- og delingssenter)-vinduet, og klikk

Set up a new connection or network (Sett opp en

ny tilkobling eller nettverk).

8. Velg

Connect to the Internet (Koble til Internett),

og klikk Next (Neste).

9. Velg

Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE)).

10. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn,

og trykk deretter Connect (Koble til).

11. Klikk

Close (Lukk) for å avslutte konfigurasjonen.

12. Velg på oppgavelinjen, og klikk deretter

tilkoblingen du opprettet.

13. Skriv inn brukernavn og passord, og trykk Connect

(Koble til) for å starte tilkoblingen til Internett.

background image

62

Elektronisk håndbok for bærbare PC