ASUS ROG GL753VE - BIOS-innstillinger

background image

BIOS-innstillinger

TIPS: BIOS-skjermbildene i dette avsnittet er kun ment som en referanse.

De virkelige skjermbildene kan variere med modeller og områder.

EZ-modus

Denne menyen vises når du går inn i BIOS-oppsettprogrammet og gir

en oversikt over grunnleggende systeminformasjon. Du får tilgang til

Avansert modus (for avanserte BIOS-innstillinger) ved å velge Advanced
Mode (Avansert modus) (F7)
eller trykke

.

background image

68

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Oppstart

Denne menyen lar deg stille inn prioriteringer for oppstart.

Du kan henvise til følgende fremgangsmåter når du stiller inn

oppstartsprioritering.

1. Velg

oppstartsalternativ nr. 1 (Boot Option #1)

oppstartskjermen (Boot).

2.

Trykk

og velg en enhet som Boot Option #1

(oppstartsalternativ nr. 1).

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

69

Sikkerhet

Denne menyen lar deg sette opp administrator- og brukerpassordet

til den bærbare PC-en. Den lar deg også kontrollere tilgangen til den

bærbare PC-ens harddiskstasjon, I/O-grensesnitt og USB-grensesnitt.

TIPS:

Hvis du tar i bruk et User Password (Brukerpassord) blir du bedt

om å skrive inn dette før du får tilgang til operativsystemet på den

bærbare PC-en.

Hvis du tar i bruk et Administrator Password

(Administratorpassord) blir du bedt om å skrive inn dette før du

får tilgang til BIOS.

background image

70

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Fjerne passordet:

1. Velg

administratorpassord (Administrator Password) eller

brukerpassord (User Password) sikkerhetsskjermen

(Security).

2.

Skriv inn et passord og trykk på

.

3.

Skriv inn passordet på nytt for å bekrefte, og velg OK.

Fjerne passordet:

1. Velg

administratorpassord (Administrator Password) eller

brukerpassord (User Password) sikkerhetsskjermen

(Security).

2.

Skriv inn det gjeldende passordet og trykk

.

3.

La de andre feltene stå tomme, og velg OK for å fortsette.

4. Velg

OK å fjerne det gamle passordet.

TIPS: Du trenger et tastatur for å skrive inn passordet.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

71

Lagre og avslutt

For å bevare konfigurasjonsinnstillingene dine, velg Save Changes and

Exit (Lagre endringer og avslutt) før du avslutter BIOS.

background image

72

Elektronisk håndbok for bærbare PC

BIOS oppdatering

1.

Bekreft riktig modell på den bærbare PC-en og last ned den siste

BIOS-filen for modellen din fra ASUS-websidne.

2.

Lagre en kopi av den nedlastede BIOS-filen på en flashdiskstasjon.

3.

Koble flashdiskstasjonen til den bærbare PC-en.

4.

Start den bærbare PC-en på nytt, og gå til BIOS-innstillingene.

5.

Når du er i BIOS-menyen, velger du Advanced (Avansert) >

ASUS EZ Flash 3 Utility (ASUS EZ Flash 3-verktøy), så trykker
du på

.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

73

6.

Finn den nedlastede BIOS-filen på flashdiskstasjonen og trykk

. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre

oppdateringen.

7.

Når oppdateringsprosessen i BIOS er ferdig, klikk Lagre og

avslutt > Restore Defaults (Gjenopprett standarder) for å

gjenopprette systemet til standardinnstillingene.

background image

74

Elektronisk håndbok for bærbare PC