ASUS ROG GL753VE - Montere en harddisk

background image

Montere en harddisk

Følg trinnene nedenfor hvis du trenger å bytte harddisken på den

bærbare datamaskinen.

VIKTIG! Kjøp en HDD bare fra autoriserte forhandlere av denne bærbare

datamaskinen for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller

telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning,
batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.

TIPS:

Den bærbare datamaskinen kan se annerledes ut på undersiden alt

etter modell, men HDD-installasjonen er den samme.

Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere harddisken igjen. Du

kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

83

A.

Ta av avlukkedekselet.

TIPS: Du finner mer informasjon i delen Ta av avlukkedekselet i denne

elektroniske håndboken.

B.

Fjern skruene som fester harddiskskuffen til luken.

C.

(Valgfritt) Hvis en harddisk er installert på den bærbare PC-

en, kobler du harddiskluken fra harddiskporten som vist i

illustrasjonen nedenfor.

Harddiskskuff

background image

84

Elektronisk håndbok for bærbare PC

D.

(Valgfritt) Hvis en harddisk er koblet til harddiskluken, kan

du se følgende beskrivelse for hvordan du fjerner den gamle

harddisken:

1.

Fjern alle skruene på sidene av harddiskluken.

2.

Ta harddiskluken av den gamle harddisken, og plasser

harddisken på en flat og tørr overflate med kretskortet

vendt opp, som vist i illustrasjonen nedenfor.

gammel harddisk

Harddiskskuff

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

85

E.

Sett den nye harddisken inn i harddiskskuffen som vist nedenfor.

Sørg for at kontaktene til harddisken ikke er blokkert av noen del

av HDD-luken.

F.

Sett på plass og skru fast skruene som du fjernet tidligere.

Harddiskskuff

ny harddisk

background image

86

Elektronisk håndbok for bærbare PC

G.

Sett HDD-luken tilbake i avlukket med harddiskkontakten

innrettet med den bærbare datamaskinens HDD-port. Skyv HDD-

luken til den kobles til den bærbare datamaskinen.

H.

Fest HDD-luken med skruene du fjernet tidligere.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

87