ASUS ROG GL753VE - Ta av avlukkedekselet

background image

Ta av avlukkedekselet

A.

Fjern gummidekselet slik at du ser skruen under.

B.

Løsne skruene fra den bærbare datamaskinens avlukkedeksel.

C.

Trekk ut avlukkedekslet og fjern det fullstendig fra den bærbare

datamaskinen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

79

Slik fester du dekselet igjen:

A.

Sett dekselet på linje, og fest det på plass.

B.

Fest dekselet med skruene du tok av tidligere.

C.

Sett gummidekselet på plass igjen.

background image

80

Elektronisk håndbok for bærbare PC