ASUS ROG GL753VE - CE-merkeadvarsel

background image

CE-merkeadvarsel

Denne enheten er i samsvar med R&TTE-direktivet 1999/5/EF (erstattet i 2017 av

RED 2014/53/EU), EMC-direktiv 2004/108/EF (erstattet i april 2016 av 2014/30/EU)

og lavspenningsdirektivet direktiv 2006/95/EF (erstattet i april 2016 av 2014/35/

EU) utstedt av Kommisjonen for det europeiske fellesskap.

Land der enheten skal selges:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

106

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm

innendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

TIPS: Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat

eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende

autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på

100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke

tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW

Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW