ASUS ROG GL753VE - Forenklet EU-samsvarserklæring 

background image

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med

hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 1999/5/EF. Fullstendig

tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på:

https://www.asus.com/support/.

Enheten kan brukes i følgende land: