ASUS ROG GL753VE - Nettverkskompatibilitets erklæring

background image

Nettverkskompatibilitets erklæring

Erklæring gjort av produsenten til teknisk kontrollorgan og selgeren: “Denne

erklæringen vil indikere nettverk som utstyret er konstruert for å fungere i og alle

underrettede nettverk som utstyret kan ha samkjøringsvanskeligheter med.”

Erklæring gjort av produsenten til brukeren: "Denne erklæringen vil angi

nettverkene som utstyret er konstruert til å fungere med og eventuelle meddelte

nettverk som utstyret kan ha samarbeidsvanskeligheter med. Produsenten skal

også knytte til en erklæring for å gjøre det klart hvor nettverkskompatibilitet er

avhengig av fysiske og programsvitsjede innstillinger. Erklæringen skal også råde

brukeren til å kontakte forhandleren dersom han eller hun ønsker å bruke utstyret

på et annet nettverk."

Frem til nå har kontrollorganet (Notified Body) i CETECOM utstedt flere

paneuropeiske godkjennelser med bruk av CTR 21. Resultatet er Europas første

modemer som ikke krever regulerende godkjennelser i hvert europeisk land.